OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov